5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı resmî gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine istinaden sürdürülebilir bir atık yönetim sisteminin sağlanabilmesi amacı ile atık kornalarınızı diğer atıklarınız ile karıştırmadan ayrı toplanmasını sağlayabilmek için bulunduğunuz ildeki ‘Atık Getirme’ merkezlerine iletmenizi öneriyoruz.

© 2024 Tüm hakları gizlidir. SEGER SES ve ELEKTRİKLİ GEREÇLER SAN. A. Ş.