Atık Yönetimi

5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı resmî gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine istinaden sürdürülebilir bir atık yönetim sisteminin sağlanabilmesi amacı ile atık kornalarınızı diğer atıklarınız ile karıştırmadan ayrı toplanmasını sağlayabilmek için bulunduğunuz ildeki ‘Atık Getirme’ merkezlerine iletmenizi öneriyoruz.

 

Stratejik Hedeflerimiz

-Sorumlu üretim ve sorumlu tüketim bilincine sahip çıkarak sürdürülebilir ürün hedeflerimize ulaşmak.

-Sürdürülebilir ürün tasarımına odaklanmak.

- Üretim süreçlerinde enerji verimliliğini maksimum seviyede sağlayacak süreç planı yapmak.

-Uzun ömürlü ürün tasarımına odaklanmak.

- Hammadde devamlılığını sağlayacak alt yapıyı oluşturmak.

- Yerel tedarikçi ağımızı kullanarak, hammadde ve ürün yolculuğunu mümkün olan en kısa mesafede tutmak ve bu sayede karbon ayak izini azaltmak.

 

Politikalarımız

Atık Yönetimi Politikası ve Sistemi

Biyoçeşitlilik Politikası

Çevre Politikası

Enerji Yönetim Politikası ve Sistemi

Geri Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Politikası

Su Yönetimi Politikası ve Sistemi

Öncelikli Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

© 2023 Tüm hakları gizlidir. SEGER SES ve ELEKTRİKLİ GEREÇLER SAN. A. Ş.