Stratejik Hedeflerimiz

-Seger de insan haklarını gözeten çalışma koşullarını oluşturmak ve ortamın sürekliliğini sağlamak.

-Tüm paydaşlarımız için, “toplumsal Cinsiyet Eşitliği” nin önemini vurgulamak ve farkındalık çalışmaları yapmak.

-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği programı kapsamında, kurum içi uygulamaları üretmek ve yaygınlaştırmak.

Politikalarımız

Eşitlik Politikası

İnsan Hakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası

Öncelikli Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

© 2024 Tüm hakları gizlidir. SEGER SES ve ELEKTRİKLİ GEREÇLER SAN. A. Ş.