Stratejik Hedeflerimiz

-Seger’in sürdürülebilirlik taahhütler ve hedefleri doğrultusunda, amaç ve stratejilerini oluşturmak, yol haritasını uygulamaya alınmasını sağlamak.

-Yönetim ve üretim verimliliğini artırmak

-Paydaşların kapsayıcılığının ve karar alma mekanizmalarında temsiliyetinin sağlanmasına yönelik ileri yönetim anlayışını geliştirmek ve uygulamaya almak.

-Tedarik Zinciri ile yönetim yaklaşımının hizalanmasını sağlamak.

 

Politikalarımız

Etik Davranış Kuralları

Kalite Politikası ve Sistemi

Paydaş İletişimi Sistemi

Risk ve Fırsat Analizi Sistemi

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı ve Politikası

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi

Tedarik Zinciri Yönetimi Politikası

Tedarik Zinciri Davranış Kuralları

Öncelikli Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

© 2024 Tüm hakları gizlidir. SEGER SES ve ELEKTRİKLİ GEREÇLER SAN. A. Ş.